Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest P.H.U.”STEFAN” Dariusz Stefaniak z siedzibą w Stary Brześć 25 B, 87-880 Brześć Kujawski , tel: +48 (54)2897727 ,e-mail: firma.stefan@wp.pl
 
Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych , Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin itp.
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu.
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.
 
Prawo do usunięcia danych:
Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez P.H.U"STEFAN" Dariusz Stefaniak , z wyjątkiem następujących sytuacji:
* gdy jest otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo.
* posiadają Państwo nieuregulowany dług wobec P.H.U."STEFAN" Dariusz Stefaniak, niezależnie od metody płatności.
* oraz gdy Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem i warunkiem zawarcia umowy.
 
Podstawy prawne przetwarzania danych
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy Państwa, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy macie Państwo obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szukaj